Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävä on suunnitella yhdistyksen toimintaa ja edistää verkostoitumista.