Leidien synty

EDI-Leidit ry. syntyi eräänä hämäränä, kaamoksen pimentämä iltana pikkubussissa vuonna 1992 matkalla Kittilästä Rovaniemelle. Matkalaiset olivat palaamassa VR:n EDI-projektin päättäjäisretkeltä ja istuivat projektistaväsyneinä auton takapenkillä keskustellen välillä projektin aiheista, välillä aivan muusta.Auton pimeydessä keskusteluun tuli lisää voimaa. Naisten keskinäisen uhon ja retostelun kautta haettiin vielä lisää voimaa, joka johti ajatukseen ’Naiset, EDI-projektien sielu, sydän ja moottori!’

Matkalaisen saavuttua Rovaniemen lentokentälle keskustelun päätti Seppo Auvisen ehdotus perustaa EDI-eukoille yhdistys. Seurueen naiset katsoivat hetken toisiaan, ja jo seuraavalla viikolla lähti kutsu yli kymmenelle sillä hetkellä tuntemallemme naiselle, joka teki töitä EDI:n piirissä.

Ensimmäinen kokous pidettiin lokakuussa 1992 ja paikalla oli 12 naista. Päätös yhdistyksen perustamisesta syntyi, samoin kuin päätös lähteä suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa ja sääntöjä seuraavan vuoden tammikuussa Leville. Ensimmäisellä Levi-matkalla vuoden 1993 tammikuussa oli mukana yhdeksän leidiä.

Retki oli todennäköisesti onnistuneempi kuin kukaan meistä osasi ennakolta odottaa. Tämä johti siihen, että sen jälkeen joka vuoden tammikuussa EDI-Leidit ilmestyvät Leville kuin peipot kevääseen.

Tässä yhteydessä on syytä kiittää noita ensimmäisiä uudisraivaajaleidejä, jotka loivat vankan perustan nyt jo pian kaksikymmentä vuotta täyttävälle yhdistykselle. Mutta ennen kaikkea lämmin halaus ja valtavan suuri kiitos kaikille EDI-Leideille, jotka ovat omalla panoksellaan vaikuttaneet EDI-Leidien uskomattoman hienon hengen syntymiseen. Vähintään yhtä suuren kiitoksen ansaitsevat yhdistyksemme kymmenet kannatusjäsenet. Ilman heidän taloudellista panostaan yhdistyksemme toimintamahdollisuudet olisivat jääneet rajallisemmiksi.

Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 26.5.1993 Kemira Oy:ssä Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 16 innokasta leidiä: Tarja Haantio, Aila Janatuinen, Elina Juvonen, Arja-Liisa Korpela, Aino Lammi, Arja Manelius, Ina Mickelsson, Tuuni Mikkola, Vuokko Pitkänen, Outi Rainio, Kaarina Rintamäki, Helena Roine-Taylor, Helena Silvonen, Pirjo Tahvanainen, Irmeli Todd ja Seija Wrang.

Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 19.4.1995. Sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään nainen, joka omalla asiantuntemuksellaan ja panoksellaan on edesauttanut EDI:n käyttöönottoa Suomessa tai muualla maailmassa. Yhdistyksessä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi kannatusjäseniä. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin, mutta hänellä ei ole kokouksissa äänivaltaa.