Suomen EDI-Leidit ry on ensimmäinen sähköisen liiketoiminnan alalla toimiva naisten ammatillinen verkosto Suomessa. Yhdistys on toiminut kolmena vuosikymmenenä.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elektronisen tiedonsiirron eli EDIn käyttöönottoa, lisätä EDIn syvällistä tuntemusta ja ymmärrystä sekä toimia EDIn piirissä toimivien naisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan.


Yhdistyksen jäsenet edustavat laaja-alaisesti sähköisen liiketoiminnan osaamista ja haluavat edistää oman alansa organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa.


Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja.


Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on yhdistää alan ammattilaiset ja tarjota jäsenistölle virkistäytymismahdollisuuksia kulttuurin, retkien ja liikunnan parissa.


Yhdistyksellä on runsaasti kannatusjäseniä.


Facebook