SuomenEDI-Leidit ry – perustehtävä ja missio

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elektronisen

  • tiedonsiirron käyttöönottoa liiketoiminnassa ja lisätä dataintegraatioon
    liittyvän datan syvällisempää tuntemusta ja ymmärrystä.
  • Yhdistys toimii myös dataintegraation piirissä
    toimivien naisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan.
  • Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja
    ymmärryksen lisäämiseksi business case –esimerkkien avulla.
Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on yhdistää alan
ammattilaiset ja tarjota jäsenistölle virkistäytymismahdollisuuksia kulttuurin,
retkien ja liikunnan parissaFacebook